Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk

VELKOMMEN TIL KREDS 62

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i

Kreds62

Søndag d. 2. Maj 2021, kl. 11.00

Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af 2 stemmetællere.
  4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
  5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg.

A: Formand for 2 år.                                 (Jytte modtager gerne genvalg)

B: Næstformand for 1 år.                           (Anja modtager gerne genvalg)

C: Bestyrelsesmedlem for 2 år.                (Bianca modtager gerne genvalg)

D: 2 suppleanter for 1 år.

E: Revisor for 1 år.

F: Revisorsuppleant for 1 år.

G: 3 kredsrepræsentanter for 1 år.

  1. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med min. 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Husk at medbringe dokumentation for betalt medlemskab.

 

SENESTE NYT VEDR COVID-19

Så er der igen mulighed for at træne i kredsen. Vi må være indtil 25 personer samlet, dog med afstand.

 

RESULTATER

Se resultater for kredsens medlemmer (prøver og kåringer) under Træningshold

KREDSENS MÅLSÆTNING:

Det er kredsens primære mål at tilbyde træning og socialisering af Schæferhunde.

At sikre sunde, robuste hunde der kan indgå i familien, men som også kan begå sig som brugshunde af enhver art.

At sikre at hunden sammen med dens fører vil være et harmonisk team.

At Kredsen gennem avlsarbejdet vil kunne tilføre racen de egenskaber, der er nødvendige for at få det perfekte ud af racen.

At den gennem træningen vil kunne tilbyde det som er nødvendigt for at gøre sig gældende ved brugshundekonkurrencer på topplan.

At vi hele tiden sørger for relevant uddannelse af vores instuktører på alle niveauer.

At hunden er vores primære interesse.

SENEST OPDATERET:

Forside: 03.04.2021

Bestyrelsen: 03.04.2021

Træningshold: 03.04.2021

Kalender:  03.04.2021

Arrangementer: 04.07.2020

Galleri:  12.07.2020

Udvalg:  03.04.2021

Kenneler i kredsen: 12.07.2020