Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk

VELKOMMEN TIL KREDS 62

EKSTRAORDINÆR KREDSGENERALFORSAMLING

Indkaldelse til ekstraordinær kredsgeneralforsamling

Sted:   Klubhuset, Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk

Dato:  Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19:00

 Med henvisning til Schæferhundeklubbens love §13 ”Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed”.

 Med referat fra seneste bestyrelsesmøde hvor kredssekretæren meddelte sin udtræden af kredsbestyrelsen er Kreds 62 nu i ovennævnte situation, hvorfor denne indkaldelse til ekstraordinær kredsgeneralforsamling.

 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Valg af 2 stemmetællere
  • Valg af kredssekretær frem til kredsens ordinære kredsgeneralforsamling i 2022
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter frem til kredsens ordinære kredsgeneralforsamling i 2021

Stemmeberettigede og valgbare ved ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære kredsgeneralforsamling og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.

Vedtagelser på ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Ungdomsmedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Dokumentation for rettidigt betalt kontingent medbringes.

  

Vallensbæk, 8. august 2020

Jytte Jensen, kredsformand

 

INDSKRIVNING

Indskrivning til efterårssæsonen finder sted lørdag den 15. august 2020 fra kl. 09:00-11:00 i klubhuset. Vel mødt.

RINGTRÆNING

Der vil være ringtræning for kredsens medlemmer fra lørdag den 4. juli 2020 kl. 10:00

KREDSENS MÅLSÆTNING:

Det er kredsens primære mål at tilbyde træning og socialisering af Schæferhunde.

At sikre sunde, robuste hunde der kan indgå i familien, men som også kan begå sig som brugshunde af enhver art.

At sikre at hunden sammen med dens fører vil være et harmonisk team.

At Kredsen gennem avlsarbejdet vil kunne tilføre racen de egenskaber, der er nødvendige for at få det perfekte ud af racen.

At den gennem træningen vil kunne tilbyde det som er nødvendigt for at gøre sig gældende ved brugshundekonkurrencer på topplan.

At vi hele tiden sørger for relevant uddannelse af vores instuktører på alle niveauer.

At hunden er vores primære interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENEST OPDATERET:

Forside: 08.08.2020

Bestyrelsen: 25.07.2020

Træningshold: 10.08.2020

Kalender:  08.08.2020

Arrangementer: 04.07.2020

Galleri:  12.07.2020

Udvalg:  25.07.2020

Kenneler i kredsen: 12.07.2020